آئین نامه اجرایی تاسیس و راه اندازی شعب تحویل کالا

آئین نامه اجرایی تاسیس و   راه اندازی شعب تحویل کالا
مصوبه روز دوشنبه مورخ 15 نوامبر 2021
هیات مدیره

آئین نامه اجرایی تاسیس و راه اندازی شعب تحویل کالا
هدف از آئین نامه :
سایت www.worldwinner.network همگام با شرکت های بزرگ دنیا و به منظور نظامندی و سهولت در خرید و تحویل کالاهای بازاریابان عزیز اقدام به تاسیس و راه اندازی شعب نمایندگی خود در کشور های مختلف دنیا می نماید 
ماده 1 تعاریف:
شعبه : به محلی گفته می شود که بازاریابان می توانند با حضور در آن محل نسبت به خرید و یا تحویل کالا اقدام نمایند 
نماینده یا مسئول شعبه : به فردی گفته می شود که مسئولیت مستقیم اداره شعبه را بر عهده گرفته است و نسبت به اخذ مجوز های مربوطه و هرگونه پاسخگویی به افراد و سازمان های مربوطه در محل شعیه می باشد 
سایت : منظور سایت www.worldwinner.network می باشد .
قرارداد : منظور قرارداد فی ما بین شرکت و نماینده می باشد 
ماده 2 شرایط نماینده یا مسئول شعبه :
1-    دریافت مجوز قانونی بازاریابی شبکه ای در سطح کشور ، استان و یا شهری که متقاضی دریافت نمایندگی است 
2-    شناخت کافی نسبت به صنعت بازاریابی شبکه ای 
3-    برخورداری از حسن شهرت در جغرافیای مورد درخواست 
4-    برخورداری از توانایی مالی مناسب 
5-    آشنایی کار با کامپیوتر 
6-    تامین محل مناسب برای شعبه
7-    استخدام پرسنل مربوطه جهت ارائه خدمات 
ماده 3 تعداد ارائه مجوز به کشور ها :
1-    اعطای نمایندگی در پایتخت کشور ها حداکثر 3 نمایندگی
2-    اعطای نمایندگی در مراکز استانها حداکثر 2 نمایندگی
3-    اعطای نمایندگی در شهرستانها حداکثر 1 نمایندگی
تعداد مراکز در صورت عدم توانایی مرکز ایجاد شده در ارائه خدمات و تشخیص هیات مدیره نسبت به ایجاد نمایندگی جدید اقدام خواهد شد 
صرفا در گام نخست در هر یک از کشور ها استانها و یا شهرستانها به یک فرد نمایندگی اعطا خواهد شد 
ماده 4 مشخصات شعبه :
1-    داشتن زیربنای حداقل 150 متر برای پایتخت کشور ها و 100 متر برای مراکز استانها و شهرستانها 
2-    ایجاد شرایط رفاهی لازم برای حضور بازاریابان 
3-    اجرای طرح یکسان سازی دکوراسیون و کارکنان شعب 
ماده 5 تضامین :
1-    معادل 20 درصد از اعتبار کالایی که در اختیار فرد قرار می گیرد بصورت وجه نقد
2-    معادل 80 درصد تضمین (چک ، سفته ، ملک ، ضمانت بانکی یا هر چیز دیگری که حقوقی شرکت بپذیرد
ماده 6 نحوه محاسبه هزینه و درآمدی نماینده :
به ازای هر فاکتوری که در روز در محل نمایندگی و یا از سایت نمایندگی خریداری بشود برابر جدول زیر حق الزحمه پرداخت  شود

مبلغ فروش ماهیانه درصد دریافتی
1 الی 20 هزار دلار 5 درصد
20 هزار الی 30 هزار دلار 4 درصد
30 هزار دلار تا 50 هزار دلار 3 درصد
50 هزار دلار تا 200 هزار دلار 2 درصد
200 هزار دلار به بالا 1 درصد

 

 

مبلغ در نظر گرفته شده بر اساس فروش روزانه بصورت هفتگی محاسبه خواهد شد و 10 روز پس از پایان هر ماه درآمد نماینده واریز می گردد  
ماده 7 وظایف شرکت :
1-    راه اندازی فروشگاه اختصاصی اینترنتی برای شعبه 
2-    ارائه نرم افزار های مربوطه به شعبه
3-    آموزش کار با نرم افزار و سایت به مسئول شعبه و کارشناس IT
4-    ارسال رایگان کالا به کشوری که شعبه در آن تاسیس شده است .
 این آئین نامه با 7  ماده در تاریخ 15/11/2021  به تصویب هیات مدیره رسید

Hand Craft

The handicrafts of each country are the most beautiful works of masters of art in different fields of that country. If you are interested in getting acquainted with works of art and handicrafts, join us on this site