منشور اخلاقی بازاریابان سایت www.worldwinner.network

منشور اخلاقی بازاریابان سایت www.worldwinner.network
به منظور ایجاد فضای سلامت در کسب و کار و توسعه صحیح صنعت نتورک بازاریابی شبکه ای در کشور های مختلف دنیا ، همه دست در دست یکدیگر متعهد شده و خود را مکلف می دانیم تا مفاد این منشور اخلاقی را با حداکثر توان و تلاش خود اجرا نماییم :
1-    تعهد می دهیم با همه توان و با ترویج صنعت بازاریابی شبکه ای برای ریشه کنی فقر از همه کشور ها تلاش خواهیم کرد
2-    تعهد می دهیم با رعایت و اجرای قوانین و مقررات کشوری که در آن فعالیت می نماییم نمادی از بازاریابی شبکه ای سالم را به همگان عرضه نماییم 
3-    تعهد می دهیم با پایبندی به ارزش های انسانی و اخلاقی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی با در نظر گرفتن سه اصل صداقت ، صراحت و صمیمیت نمادی از یک انسان خود ساخته به جامعه معرفی نماییم
4-    تعهد می دهیم همواره کار تیمی را سرلوحه خود قرار بدهیم و منافع بازاریابان و اعضای مجموعه خود را در هر حالتی از منافع خودمان اولویت بدهیم تا بتوانیم الگوی یک کار تیمی موفق را به جامعه عرضه کنیم 
5-    تعهد می دهیم همه تلاش خود را در راستای تحقق شرکت و سایت به کار ببندیم تا بتوانیم به اهداف خود برسیم 
6-    تعهد می دهیم خود را ملزم به اجرای صحیح تعهدات و احساس مسئولیت و تعلق خاطر نسبت به صنعت بازاریابی شبکه ای در سایت www.worldwinner.network  بدانم و باهمه وجود تلاش خود را به کار ببندم
7-    تعهد می دهیم همیشه و در همه امورات اخلاق را مقدم بر هر چیز دیگری حتی درآمد و منافع شخصی خودمان بدانیم و همواره اخلاق مداری را سرلوحه خود قرار بدهم 
8-    تعهد می دهیم با همه وجود اسرار و اطلاعات زیر مجموعه ، شرکت و سایر بازاریابان را حفظ نمایم و هرگز از این اطلاعات سوء استفاده نخواهم کرد و همواره فردی امین برای همگان باشم
9-    تعهد می دهیم شروع به کار و ثبت نام افراد در سایت به منزله خاتمه کار نخواهد بود و با همه وجود فرد را راهنمایی ، آموزش و حمایت خواهیم کرد تا بتواند به اهداف خودش دست پیدا نماید 
10-    تعهد می دهیم همواره خود را ملزم به رعایت ادب و متانت و احترام نسبت به مشتریان ، همکاران و پیشکسوتان بدانیم
11-    هرگز فردی را که در شرکت دیگیری فعالیت بازاریابی شبکه ای سالم انجام می دهد را جذب و ثبت نام نخواهیم کرد و به علایق افراد احترام خواهیم گذاشت
12-    تعهد می دهیم ما به عنوان یک بازاریاب حرفه ای همواره انتقاد پذیر خواهیم بود و با قبول انتقادات سازنده افراد نسبت به اصلاح و بهبود شخصی و کاری خود اقدام خواهیم نمود 
13-    تعهد می دهیم ما به عنوان یک بازاریاب حرفه ای با تقویت روحیه کار جمعی و انجام فعالیت های گروهی ، تمام تلاش ، دانش ، تجربه و توانمندی های خودمان را بدون چشم داشت جهت ارتقای سطح توانمندی های سازمان فروش خود و سایر سازمان های فروش در سایت به کار خواهیم بست 
این منشور اخلاقی  با 13  ماده به تصویب هیات مدیره رسید

Hand Craft

The handicrafts of each country are the most beautiful works of masters of art in different fields of that country. If you are interested in getting acquainted with works of art and handicrafts, join us on this site